Wytyczne

Nasz zbiór wytycznych z hiperłączami zewnętrznymi.

Wytyczne postępowania klinicznego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS, European Society for Vascular Surgery)

Wytyczne leczenia niewydolności żylnej NICE 2013

Wytyczne SVS (Society for Vascular Surgery) z 2011 roku dotyczące leczenia żylaków kończyn dolnych

Choosing wisely — “Najlepsze decyzje” podczas leczenia niewydolności żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej oraz żylaków nawrotowych. Leczenie z zastosowaniem ablacji chemicznej lub termicznej. Hamel-Desnos C., Miserey G.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa — wytyczne profilaktyki, diagnostyki i terapii. Konsensus Polski opracowany w 2017 roku zawierający uaktualnione zalecenia dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)

Wytyczne Grupy Ekspertów w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni z 2011 roku.

Vascular Education

Akademia Flebologii
NIP: 7123305048
REGON: 363348325
KRS: 0000594634

Kontakt

E-mail: kontakt@vascedu.eu
Tel: +48 502-573-421