Tomasz Zubilewicz
prof. dr hab. n. med.

Założyciel Akademii Flebologii

Profesor nadzwyczajny, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wykształcenie:

 • 1984 - egzamin maturalny w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 • 1992 - dyplom lekarza medycyny po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie
 • 1999 - stopień doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Lublinie,2004- stopień doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna pt. „Ponowne zabiegi u chorych leczonych na tętniaka aorty brzusznej stentgraftami wewnątrznaczyniowymi.”
 • 2011 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Specjalizacje:  

 • 1995 - I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej
 • 2000 - II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej
 • 2003 – specjalizacja z chirurgii naczyń
 • 2003 - specjalizacja z angiologii

Dorobek naukowy: autor i współautor 321 prac naukowych wydrukowanych w periodykach medycznych krajowych i zagranicznych, autor i współautor 3 rozdziałów w podręcznikach anglojęzycznych. Współautor komentarza do rozdziału podręcznika „Chirurgia naczyń” pod red. Prof. Wojciecha Noszczyka. Redaktor Merytoryczny 6 tłumaczeń podręczników z języka francuskiego z zakresu chirurgii naczyń, angiologii i flebologii. Redaktor dwóch wydań podręcznika dla lekarzy rodzinnych pt. „Jak sobie radzić z chorobami tętnic?” Via Medica 2009, „Jak sobie radzić z chorobami żył?” Via Medica 2011. Autor i współautor 159 doniesień zjazdowych prezentowanych na kongresach międzynarodowych i krajowych, w tym 28 wykładów na zaproszenie (13 konferencji międzynarodowych).

Nagroda im. Reinaldo dos Santosa na zjeździe The European Society of CardioVascular Surgery (ESCVS) w Lubljanie, Słowenia w 2004 roku. Nagroda na 14 Międzynarodowym Kongresie MLATH, Montpellier, Francja, 1996. Nagroda im. R. Węgłowskiego na V Zjeździe Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w Krakowie, 2002 rok.

Staże:

 • krótkoterminowy - szkolenie w zakresie badania USG Doppler w Grenoble, Francja, 1995,
 • długoterminowy - staż specjalizacyjny z zakresu chirurgii naczyń w Creteil, Francja, 1997-1998.

Grant naukowy: Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS) w Creteil, Francja, 10-12.2001.

Pozostałe granty: 2-krotnie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS), tzw. travel grants w latach 1999 i 2003, grant szkoleniowy Francuskiego Towarzystwa Chorób Naczyniowych na Europejski, Kurs Wewnątrznaczyniowy w Liverpool 1998.

Udział w badaniach klinicznych:

 1. GALA trial - local versus general anaesthesia in carotid endarterectomy.
 2. CASPAR : Clopidogrel and Acetyl Salicylic Acid in Bypass Surgery for Peripheral ARterial Disease - Sanofi-Aventis.
 3. Humacyte A-V graft for hemodialysis study. Humacyte, Inc.
 4. Humacyte PAD graft for femoro-popliteal by-passes study. Humacyte, Inc.
 5. Alprostadil in Peripheral Arterial Occlusive Disease (PAOD) – UCB Pharma GmBH.
 6. Clinical Development Program Evaluating Plasmin for Dissolving Blood Clots and Restoring Blood Flow in Legs in Acute Peripheral Arterial Occlusion (aPAO) – Talecris Biotherapeutics, Inc.
 7. Study of Thymosin Beta 4 in Patients With Venous Stasis Ulcers (SSVS) – RegeneRx Biopharmaceuticals Inc., Collaborator: Sigma-tau i.f.r. S.p.A.

Dodatkowe specjalizacje i kursy:

 • Specjalizacja z zakresu chirurgii naczyń, Uniwersytet Rene Descartes Paryż, 1998.
 • Europejski Certyfikat Chirurgii Wewnątrznaczyniowej, Paryż, 1998.
 • Europejski Certyfikat Zabiegów Wewnątrznaczyniowych, Liverpool, 1998.
 • Europejski Certyfikat Masterclass z zakresu chirurgii naczyniowej, Pontresina, 2009.

Członek: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, European Society for Vascular Surgery, International Society of Endovascular Specialists, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Societe Francaise de Phlebologie, Polsko-Francuskiego Towarzystwa Chorób Naczyń, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Mediterranean League Against Thrombosis.

Od 2015 Członek Rady I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a od 2016 roku członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Redaktor Naczelny czasopisma Acta Angiologica od 2015 roku i zastępca redaktora Naczelnego Phlebological Review. Były członek Rady Naukowej Chirurgii Polskiej. Recenzent w czasopismach: Polski Przegląd Chirurgiczny, Chirurgia Polska, Kardiologia Polska oraz International Journal of Dermatology.

Prezes Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Były Prezes Polskiej Sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od 1 stycznia 2010

Języki obce: biegła znajomość francuski i angielski.

Karol Chakkour
dr n. med.

Założyciel Akademii Flebologii

Specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej, od ponad 25 lat zajmuje się chirurgią żył i flebologią. 

Przez ponad 10 lat pełnił funkcję asystenta i adiunkta w II Katedrze Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w 2001 r. 

Wiele lat spędził we Francji w referencyjnych ośrodkach chirurgii naczyniowej w Paryżu, tam też zdobył Dyplom Specjalizacyjny z Chirurgii Naczyniowej Francuskiego Kolegium Chirurgii Naczyniowej, Dyplom Uniwersytecki z chirurgii naczyniowej – Universite Paris XII oraz Dyplom AFSA z chirurgii naczyniowej – Universite Paris VI.  Przez wiele lat czynnie uczestniczył w rozwoju Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego (AFPA), którego był sekretarzem. Jako redaktor uczestniczył w wydawaniu Przeglądu Angiologicznego, pisma AFPA.

Jest honorowym Członkiem College Français de Pathologie Vasculaire, oraz członkiem College Francais de Chirurgie Vasculaire. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, European Venous Forum i Society for Vascular Surgery. 

Dr Karol Chakkour ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej.

Stanisław Molski
prof. dr hab. n. med.

Założyciel Akademii Flebologii

Specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej, angiologii i chirurgii ogólnej. Absolwent AM w Poznaniu w 1978 r. W latach 1979 2010 poszczególne etapy rozwoju zawodowego i naukowego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń CM w Bydgoszczy. W latach 2001-2010 kierownictwo w/w Katedry i Kliniki. Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Angiologii od 2011 r. Współzałożyciel PTCHN. Prezes PTCHN w kadencji 2010-2012.

Piotr Terlecki
dr hab. n. med.

Założyciel Akademii Flebologii

Specjalista chirurgii naczyniowej i angiologii. Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Joanna Bartosińska
dr hab. n. med., prof. UM w Lublinie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, wiceprzewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Członek Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Od 2003 roku pracuje w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2020 roku jest kierownikiem Zakładu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2019 roku. Główne zainteresowania koncentrują się na wdrażaniu nowych technik w diagnostyce i terapii fotodynamicznej oraz badaniach dotyczących łuszczycy i przewlekłej pokrzywki.

Zbigniew Rybak
prof. dr hab. n. med.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1975 roku został zatrudniony jako asystent stażysta w Klinice Chirurgii Naczyniowej.

W 1984 roku uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. W 2003 roku uzyskał specjalizację z chirurgii naczyniowej oraz angiologii.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1984 roku na podstawie pracy: „Ocena następstw niedokrwienia kończyny wywołanego urazem tętnicy przy użyciu metod fizycznych i biochemicznych”. W 1995 roku obronił rozprawę habiltacyjną pod tytułem : Własna metoda rozpoznawania schorzeń układu żylnego kończyn dolnych.

Dorobek Naukowy obejmuje 232 publikacji wydanych w recenzowanych czasopimach , w tym w 35 z listy filadelfijskiej. Wygłosił ponad 100 referatów i wykładów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dorobek naukowy to 1405 punktów KBN oraz IF 48,765 punktów. Jest współautorem dwóch prac kontrybutorskich w dwóch najbardziej renomowanych czasopismach medycznych w New Englad Journal of Medicine oraz w Lancecie o łącznej punktacji IF 91.649.

Jest autorem 1 patentu wdrożonego do produkcji dotyczącego anoskopu do leczenia endoskopowego guzków krwawniczych odbytu oraz 4 innych patentów. Jest promotorem 12 prac doktorskich obronionych i 3 w trakcie realizacji oraz był recenzentem w 8 przewodach doktorskich i 1 habilitacyjnym, 1 profesorskim. Był redaktorem naczelnym Polskiego Przeglądu Flebologicznego w latach 2004 – 2014.

Jest współzałożycielem czterech towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – prezes 2000-2003, aktualnie członek honorowy
 • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – pierwszy Prezes – 2003-2006, aktualnie członek honorowy
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej – członek Rady Naukowej

Jest współzałożycielem i wykładowcą Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim w Warszawie.

Był członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polsko-Japońskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiej Sekcji International Collage of Surgeons, Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Uhonorowany dwukrotnie nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej , kilkakrotnie nagrodą I stopnia JM Rektora za osiągnięcia naukowe oraz 1 krajowego towarzystwa naukowego.

Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie”.

Marek Maruszyński
Gen. bryg. (w st.spocz.) prof. zw. dr hab. n. med.

Absowent WAM Łódź (z wyróżnieniem) Nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń chirurgów ogólnych, onkologicznych i naczyniowych. 20 lat kierował Klinikami Chirurgicznymi w „Szpitalu na Szaserów“, gdzie stworzył m.in. nowoczesną klinikę chirurgii naczyniowej i endowaskularnej. Promotor ośmiu rozpraw na stopień doktora nauk medycznych i opiekun dwóch przewodów habilitacyjnych. Autor ponad 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, licznych wystąpień zjazdowych, rozdziałów, tłumaczeń i redakcji książkowych wydawnictw medycznych. Główne zainteresowania naukowe to: chirurgia stanów nagłych, leczenie następstw urazów, chirurgia naczyniowa oraz małoinwazyjne techniki chirurgiczne. Znacząca część naukowej i zawodowej aktywności jest związana z flebologią - interdyscyplinarnym działem medycyny zajmującym się chorobami układu żylnego. Wieloletni biegły sądowy Sądu Okręgowego. Konsultant Krajowy ds. Obronności w dziedzinie chirurgia naczyniowa. Założyciel i Pierwszy Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Członek Honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Współtwórca Cyfrowego Centrum Zdrowia iWylecz24.pl.

Radosław Pietura
prof. dr hab. n. med.

Radiolog zabiegowy, kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej SPSK 1 w Lublinie, kierownik Zakładu Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego 7T ECOTECH Lublin. Pionier w Polsce: embolizacji mięśniaków macicy, embolizacji malformacji naczyniowych i przekrwienia biernego miednicy, angioplastyki przetok dializacyjnych i stentowania żył biodrowych oraz angioplastyki tętnic płucnych. 24 miesięczne stypendium w St. Thomas' and Guy's w Londynie oraz 12 miesięcy w Nijmegen w Holandii.

Marcin Gabriel
prof. dr. hab. med.

Profesor w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z którą jest związany od 1992 roku. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Domeną zainteresowań naukowych i klinicznych jest zastosowanie badań ultrasonograficznych w diagnostyce chorób naczyniowych, rozpoznawanie i leczenie zakażeń protez naczyniowych przy użyciu przeszczepów homo- i autogenicznych, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną i limfatyczną oraz diagnostyka zaburzeń mikrokrążenia w chorobach naczyń.

Odbył szereg szkoleń zagranicznych, w tym wielokrotnie na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii i na Uniwersytecie Schleswig Holstein w Kilonii oraz na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie, w Lympho-Opt Fach-Klinik für Lymphologie w Pommelsbrun/Hohenstadt i w Földi-Klinik, Fach-Klinik für Lymphologie w Schwarzenberg.

Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Od 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu badań dopplerowskich w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej.

Dorota Krasowska
prof. n. med.

Dorota Krasowska  absolwentka Wydziału Lekarskiego lubelskiej Akademii Medycznej, specjalista  w dziedzinie dermatologii i wenerologii, profesor nauk medycznych,. Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz  Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie.

Główne zainteresowania obejmują choroby autoimmunologiczne m.in. łuszczycę,  choroby tkanki łącznej, liszaj płaski, choroby alergiczne skóry,  choroby pęcherzowe.

Autorka  i współautorka ponad 300 publikacji naukowych, rozdziałów w podręcznikach akademickich oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Redaktor naukowy przetłumaczonych na język polski  referencyjnych podręczników dermatologii: Fitzpatrick: Atlas i zarys dermatologii klinicznej,  Atlas dermatoskopii, Trądzik: diagnostyka i leczenie i współredaktor Dermatologia. Braun-Falco.

Jan Jakub Kesik
MD, PhD

Specjalista w zakresie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej.
Asystent w Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii.
Wykładowca akademicki, wykładowca ESVS Academy.
Współautor podręczników (autor rozdziałów z zakresu diagnostyki dopplerowskiej, leczenia zakrzepicy, leczenia niedrożności żył głębokich)
Zainteresowania zawodowe z zakresu flebologii:
Zabiegi na układzie żył głębokich:

 • leczenie ostrych zakrzepic żył głębokich (tromboliza, trombektomia farmakomechaniczna),
 • wewnątrznaczyniowe leczenie utrwalonych niedrożności żył głębokich (żyły biodrowe, rozległe niedrożności obejmujące żyłę główną dolną),
 • zabiegi hybrydowe łączące stentowanie żył biodrowych z chirurgiczną endoflebektomią.
 • małoinwazyjne zabiegi na układzie żył powierzchownych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS).

Department of Vascular Surgery and Angiology
Medical University of Lublin
Lublin Poland

Wojciech Rybak
dr n. med.

Specjalista chirurg. Właściciel sieci klinik medycznych Ars Estetica. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od początku zainteresowany flebologią. Już jako student medycyny brał udział w konferencjach Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Uczestnik licznych stażów i szkoleń na całym świecie, m. in. w USA w Vein Clinics of America, we Włoszech na oddziale szpitala San Giovanni Addolorata w Rzymie, a także w Wenezueli, Francji, na Łotwie. Jako pierwszy w Polsce zastosował skleroterapię piankową pod kontrolą USG w leczeniu niewydolności żył odpiszczelowych. Autor pracy doktorskiej porównującej skuteczność kliniczną zabiegów wewnątrznaczyniowych vs klasycznych oraz jakość życia pacjentów, którzy poddali się wybranemu leczeniu.

Jeden z twórców i pomysłodawców hybrydowych technik leczenia żylaków. Wykładowca na kongresach Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Współorganizator kursów skleroterapii dla lekarzy.

Oprócz flebologii związany także z medycyną estetyczną. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging. Przez kilka lat pracował w oddziale chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju pod kierownictwem Prof. dr hab. dr h.c. Kazimierza Kobusa. Uczestnik szkoleń i staży podyplomowych z zakresu chirurgii i medycyny estetycznej, m. in. we Francji, Hiszpanii, Wenezueli, USA.

Wojciech Rybak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging, Amerykańskiej Akademii Chirurgii Kosmetycznej (AACS) oraz Amerykańskiego Kolegium Flebologicznego (ACP).

Karol Terlecki
lek. med.

Przebieg wykształcenia:

 • 23.06.2015 Uzyskanie tytułu lekarza z wynikiem bardzo dobrym. Średnia ocen 4,33.
 • 2009 – 2015 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski, studia stacjonarne, kierunek lekarski.
 • 2012 – 2013 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kurs języka angielskiego, poziom zaawansowany.
 • 2006 – 2009 Liceum Ogólnokształcące im. “Unii Lubelskiej”, klasa biologiczno-chemiczna.
 • 2003 – 2005 Centrum Językowe ”Dickens”, kurs języka angielskiego.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1.03.2017 – obecnie Nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • 1.10.2015-31.10.2016 Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1, ul. Stanisława Staszica 16, Lublin.
 • 2011-2013 Członek zwyczajny Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland Oddział Lublin.

Staże i pobyty naukowe:

 • 30.06.-15.08.2015 Praktyka wakacyjna w ramach programu LLP Erasmus na Oddziale Pediatrycznym, Universite Catholique de Lille, Francja.
 • 18.08.-30.09.2015 Praktyka wakacyjna w ramach programu LLP Erasmus na oddziale Chirurgii Naczyń, Universite Catholique de Lille, Francja.

Działalność naukowa w czasie studiów i stażu podyplomowego:

 • 2012-2015 Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii, SPSK1 w Lublinie.
 • 2012 – 2015 Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SPSK4 w Lublinie.
 • 2012-2015 Członek Studenckiego Koła Naukowego przy I Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK4 w Lublinie.
 • 2012-2015 Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Genetyki Klinicznej, UM w Lublinie.
 • 2013/2014 Członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii, Alergologii, SPSK4 w Lublinie.

Ogólna charakterystyka dorobku naukowego (liczba publikacji, punktacja):

 • Autor/współautor 21 publikacji naukowych oraz 27 streszczeń zjazdowych.
 • Punktacja IF: 6,285 KBN: 113,00.
 • Autor/współautor 41 wystąpień na konferencjach naukowych.

Michał Molski
dr n. med.

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy, gdzie następnie rozpoczyna studia doktoranckie. W latach 2005-2006 odbywa staż badawczy w Cleveland Clinic. W 2009 uzyskuje tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. W 2010 uzyskuje tytuł specjalisty chirurgii ogólnej a w 2014 specjalisty chirurgii naczyniowej oraz certyfikat Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Odbywa liczne szkolenia w ważnych ośrodkach flebologicznych w Europie.

Grzegorz Borowski
dr n. med.

Wykształcenie

 • 2004 – 2010 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym – kierunek lekarski.
 • 2011 – 2016 Studia doktoranckie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii.
 • 2016.11 Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, temat rozprawy doktorskiej: „Badanie funkcji płytek krwi u pacjentów po angioplastyce tętnic obwodowych”.

Doświadczenie zawodowe

 • 2010.10 – 2011.11 I Szpital Wojskowy w Lublinie - staż podyplomowy.
 • 2012.01 – 2018.01 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie; II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego – szkolenie specjalizacyjne w Chirurgii Ogólnej (tryb rezydencki).
 • 2018.03 Złożenie egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej i uzyskanie tytułu specjalisty chirurgii ogólnej.
 • 2018.05 – 2018.11 Szpital Uniwersytecki Henri Mondor, Uniwersytet Paryski XII, Créteil,Francja - Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endokrynologicznej; stanowisko: szkolenie specjalizacyjne w Chirurgii Naczyniowej
 • 2018.11 – obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie; Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii – starszy asystent. Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii – asystent.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • TChP - Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • PTA - Polskie Towarzystwo Angiologiczne
 • ESVS - European Society for Vascular Surgery (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej)

Wybrane kursy i szkolenia dodatkowe

 • VII Międzynarodowe Sympozjum „Choroby Przełyku”, Lublin 2008.04
 • Kurs „English for special purposes: English for medicine – Stage I and II”, Szkoła Języka Angielskiego Linguaton, Lublin 2009
 • Warsztaty z chirurgii ogólnej i laparoskopowej, (66. Kongres TChP) Warszawa 2013.09
 • Kurs „Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych – szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych”, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2012.12
 • Szkolenie w zakresie obsługi analizatora PFA-200 (Siemens), Lublin 2011.11
 • Szkolenie operatorskie na analizatorze Multiplate (Roche), Lublin 2012.12
 • Warsztaty z zakresu leczenia ran, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2013.12
 • Kurs szwu naczyniowego – zespolenia naczyniowe, łaty żylne, Poznań 2013.12
 • Warsztaty dla młodych chirurgów – Podstawy technik laparoskopowych, Asculap Academia, Nowy Tomyśl 2014.04
 • Surgical Anatomy Workshop - Pancreatic Cancer: Advences in treatment and reaserch, Lublin 2015.12,
 • European Vascular Course, Maastricht, Holandia 2016.03
 • EVC Masterclass Open Repair Abdominal Aortic Aneurysm, Masstricht, Holandia 2016.03
 • Ultrasonogorafia dopplerowska układu żylnego kończyn dolnych – Wielkopolska
 • Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Poznań 2016.04
 • XI Miedzynarodowe Sympozjum Choroby Przełyku i Żołądka, Lublin 2016.10
 • ESVS 31st. Annual Meeting, Lyon, Francja, 2017.09
 • 68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 2017.09
 • Kurs LINC 2019, Lipsk, Niemcy (prezentacja pracy własnej) 2019.01
 • Warsztaty IBE Gore (Iliac Branch Endoprosthesis) -Tilburg, Holandia 2019.01
 • Sympozjum Charing Cross, Londyn, Anglia 2019.04
 • Warsztaty Iliac Stenting “Kissing stent” Masterclass oraz Renal Artery Stenting Masterclass; Londyn, Anglia 2019.04
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, (prezentacja pracy własnej) Zakopane 2019.05
 • Coroczny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w chirurgii naczyń” (komitet organizacyjny); 2012 - 2019

Wojciech Pasiak
mgr

Fizjoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii w Lublinie gdzie obecnie odbywa studia doktoranckie.  Współwłaściciel Gabinetu Rehabilitacji Naczyniowej i Leczniczej Angio-Reh, uczestnik certyfikowanych szkoleń i kursów z zakresu leczenia kompresyjnego oraz drenażu manualnego.

Andrzej Wojtak
dr n. med.

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i SPSK1 w Lublinie. Specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Aktywność naukowa: doktor nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (2012): „Znaczenie paraoksonazy-1 i hydrolazy bleomycyny w regulacji metabolizmu tiolaktonu homocysteiny i procesów N-homocysteinylacji białek.” - doktorat obroniony z wyróżnieniem. Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia edukacyjne i naukowe (16.12.2009). Publikacje w międzynarodowych i polskich czasopismach naukowych: IF - 9,799; PK - 91,00

Specjalizacja w kierunku: diagnostyki i leczenia tętniaków aorty brzusznej, piersiowej oraz piersiowo-brzusznej metodą wewnątrznaczyniową, diagnostyki i leczenia chorób układu żylnego, diagnostyki i leczenia miażdżycy tętnic kończyn, diagnostyki oraz leczenia fenomenu Raynauda, diagnostyki i leczenia przewlekłych owrzodzeń podudzi o różnej etiologii, diagnostyki i leczenia stopy cukrzycowej, diagnostyki i leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Staże i kursy: 1998-2011 Oddział Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie; ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Zamościu, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS; skleroterapia i minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej – Ars-Medica Wrocław. Członek kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz członek Society for Vascular Surgery.

Marek Iłżecki
dr hab. n. med.

Doświadczenie zawodowe

 • 2004 – aktualnie asystent Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • 2000- Starszy asystent Kliniki Chirugii Naczyń I Angiologii Państwowego Smodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.
 • 1999-2004- Starszy asystent Szpitala Miejskiego w Rykach –Oddział Chirurgii Ogólnej.
 • 1984-1998- Starszy asystent Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – Oddział Chirurgii Ogólnej.

Wykształcenie

 • 2008- Specjalizacja z chirurgii ogólnej pierwszy stopień
 • 1992 – Specjalizacja z chirurgii ogólnej drugi stopień
 • 1978-1984- Studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • 1976-1978- Studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informacje dodatkowe

 • 2000 - Stopień dr n. med.
 • 2018 – Stopień dr hab. n. med.

Jestem autorem / współautorem 68 artykułów

Znajomośc języków:

Angielski, Niemiecki, Rosyjski

Pozycja zawodowa:

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staże i Kursy: chirurgia wewnątrznaczyniowa - Lipsk, Niemcy, endowaskularne leczenie tętniaków aorty brzusznej - Bolonia, Włochy, chirurgia dostępów naczyniowych do hemodializy – Duke University, Północna Karolina, USA, chirurgia dostępów naczyniowych do hemodializy – Tours, Francja, skleroterapia i minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej – Wrocław, ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Krasnystawie. Diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej. Diagnostyka i leczenie chorób

Staże zagraniczne

 1. Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA. Listopad 2011rok. Szkolenie w zakresie techniki implantacji nowej generacji biologicznego graftu na materiale zwierzęcym. Szkolenie z zakresu robotyki laparoskopowej.
 2. Comanche County Memorial Hospital in Lawton, Oklahoma, USA. Sierpień 2016 rok. Staż kliniczny w Klinice Radiologii Interwencyjnej, Chirurgii Naczyniowej.
 3. Endologix, Inc., Delaware Corporation at 2 Musick, Irvine, California 92618. Endologix International VIP Visit Program. USA, kwiecień 2015 rok.
 4. Hospital Quironsalud Marbella, Hiszpania, Endovascular and Cardiology Unit. Sierpień 2015 rok. Staż kierunkowy z zakresu zabiegów endowaskularnych w leczeniu żylaków.
 5. Hietzing Hospital Vienna, Austria. Marzec 2016 rok. Staż kierunkowy z zakresu radiologii interwencyjnej w zakresie zabiegów endowaskularnych – rekonstrukcyjnych. Szkolenie GCP – 2016 rok

Marcin Kucharzewski
dr n. med.

Kariera zawodowa

 • 2000r. - studia medyczne, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, ul. Medyków 18
 • 2009r. – uzyskanie tytułu : specjalista chirurgii ogólnej
 • 2013r. – uzyskanie tytułu : specjalista chirurgii naczyń
 • 2014r. - uzyskanie tytułu : doktor nauk medycznych w zakresie chirurgii,

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2002- 2020- Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, SPSK nr 7 GCM
 • ŚUM im. L. Gieca w Katowicach, ul. Ziołowa 45-47
 • 2005-2013 poradnie specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej
 • 2013 – nadal - poradnie specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej, naczyń i flebologii w Katowicach

Kariera naukowa

 • Liczne publikacje (czasopisma polskie i zagraniczne) i doniesienia zjazdowe (polskie i zagraniczne) z zakresu chirurgii, ogólnej i naczyniowej oraz flebologii
 • Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Flebologicznego w kadencji 2012-2015, 2015-2018 i 2018-2021

Tomasz Pedowski
dr n. med.

Przebieg wykształcenia:

 • 1999-2000 Collegium Medicum UJ w Krakowie
 • 2000 – 2005 Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski
 • 2005-2006 Staż podyplomowy w WSzS w Lublinie
 • 2006 – 2010 Stacjonarne studia doktoranckie UM w Lubline
 • 2007 – 2013 Odbywanie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie
 • 2012- etat asystenta w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie
 • 2013.10 Obrona rozprawy doktorskiej – UM Lublin
 • 2014.04 Uzyskanie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej
 • 2015.10 - etat systenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006- praca w szpitalnym oddziale chirurgicznym wraz z odbywaniem dyżurów ostrych w ramach oddziału chirurgicznego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • 2013 – obrona rozprawy doktorskiej na temat:”Prospektywna, randomizowana ocena wyników operacji kurczu wpustu metodą Heller’a uzupełnioną o całkowitą lub przednią fundoplikację”
 • 2013 – członek Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Lubelskiego Oddziały TChP
 • 2014 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgia ogólna
 • 2006 – 2014 dydaktyka polskojęzyczna UM Lublin
 • 2011 – 2014 dydaktyka anglojęzyczna UM Lublin
 • 2015 - rozpoczęcie pracy i pełnienie dyżurów w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie
 • 2017 – rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii naczyń
 • 2018 - członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Działalność naukowa w czasie studiów i stażu podyplomowego:

 • 2002-2005 członek, a w 2003-2004 vice-przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK nr 4 w Lublinie

Udział w pracach Komitetów Organizacyjnych Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych:

 • 2002-2005 członek, a w 2003-2004 vice-przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK nr 4 w Lublinie

Michał Toborek
lek. med.

Michał Toborek ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie w roku 2010r. z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2011-2016 odbywał specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK4 w Lublinie, a egzamin specjalizacyjny zdał w 2017r. Od 2012 zatrudniony jest także w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej SPSK1 w Lublinie, który od 04.2017r. jest jego podstawowym miejscem pracy.

Był uczestnikiem studiów doktoranckich w latach 2013-2017, a od 2017r jest asystentem w Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Szczególnie zainteresowany diagnostyką i leczeniem malformacji naczyniowych, tętniaków obwodowych, przecieków po EVAR oraz przekrwienia biernego miednicy. Zaangażowany w diagnostykę i leczenie zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz zwężeń i niedrożności żył centralnych. Uczestnik Lutonix Global AV Registry.

Autor wystąpień naukowych na krajowych i międzynarodowych zjazdach radiologicznych i chirurgicznych w zakresie leczenia malformacji, zabiegów angioplastyki tętnic kończyn dolnych oraz embolizacji. Autor nagrodzonej na CIRSE 2015 pracy naukowej „Balloon pulmonary angioplasty in patients with inoperable CTEPH”. Członek PLTR od 2011r i CIRSE od 2015r.

Vascular Education

Akademia Flebologii
NIP: 7123305048
REGON: 363348325
KRS: 0000594634

Kontakt

E-mail: kontakt@vascedu.eu
Tel: +48 502-573-421